Neteja

Servici de Neteja Viària

L’agranada manual consistix en la retirada de la via pública, tant calçades com voreres, escocells, places i passejos, dels residus existents, com poden ser papers, plàstics, cartons, xiclets, puntes de cigarret, fulles dels arbres realitzada per un sol operari que té a càrrec seu la neteja d’un determinat sector de la ciutat.

Generalment, la labor d’este operari consistix en la neteja amb l’ajuda d’una sèrie d’útils i ferramentes de les voreres, rastells, àrees de vianants, escocells i places del seu sector. L’agranada s’efectuarà sempre per mitjà d’una granera gran, que constituïx la ferramenta principal de treball d’este servici. La resta d’útils i ferramentes són els següents: raspall, recollidor, aixada, claus de papereres i bosses. El trasllat de la ferramenta es realitzarà amb un carret d’agranador, tricicle elèctric portapoals o amb un vehicle auxiliar, en funció de les distàncies al centre de treball.

Es dota l’operari d’un vehicle de reduïdes dimensions, equipat amb un motor auxiliar amb bomba i depòsit d’aigua. Este tipus de neteja és apte per a voreres i la franja de calçada més pròxima al rastell, places, zones de vianants i recintes de parcs infantils pavimentats amb l’objectiu principal d’eliminar taques o brutícia adherida al paviment.