FCC

Més de 100 anys prestant servicis en les ciutats

FCC Medio Ambiente és una de les empreses líders mundials de servicis mediambientals que realitza la seua activitat des de 1911. Hui en dia, presta servicis de sanejament urbà en tota Espanya i altres països d’Europa, Àfrica i Amèrica, a través de: FCC Medio Ambiente (Espanya), FCC ÁmbitoFCC Environment (UK)FCC Environment (CEE) i FCC Environmental Services (EEUU).

Està present en més de 5.000 municipis on millora el benestar de més de 59 milions de ciutadans. Té més d’un segle d’experiència i això es percep en la diversitat de servicis prestats: recol•lecció, tractament, reciclatge, valorització energètica i eliminació de residus sòlids urbans; neteja de vies públiques; manteniment de xarxes de clavegueram; manteniment i conservació de zones verdes; tractament i eliminació de residus industrials.

FCC Medio Ambiente aposta per la innovació tecnològica per a millorar el benestar dels ciutadans i per a fer les ciutats cada vegada més sostenibles. Disposem de la flota de vehicles més avançada del món, equipats amb els sistemes més innovadors: més de 1.700 camions amb un sistema de propulsió sostenible que inclou vehicles elèctrics, híbrids i de gas natural.

FCC Medio Ambiente té implantats sistemes de gestió certificats d’acord amb distintes normatives internacionals, a través dels quals desenvolupa els seus compromisos en matèria de qualitat, desenvolupament sostenible, gestió eficient dels recursos, prevenció de riscos laborals i innovació, que estan basats en la seua política de gestió (Política de Gestió de FCC Medio Ambiente España).

Activitats


Arreplega de residus

Neteja viària

Tractament de residus urbans

Conservació de zones verdes

Manteniment del clavegueram

Gestió de residus industrials

Més informació a la web