Campanyes - Servei Recollida Poda i Residus Vegetals

Servei Recollida Poda i Residus Vegetals


Project Description

Amb l´arribada de la primavera s´activen els arbres i les plantes dels paratges ´Alzira i dels jardins de les vivendes del terme.

Veïns i Ajuntament procurem que tota la vegetació lluïsca tota la seua bellesa, esporgant-la, aclarint-la i segant-la. Però el que hem de tindre tots en compte és que no podem netejar els jardins i embrutar el camins i l´entorn dels nostres veïns.

Una vegada confirmat el dia d´arreplega pel Servei Municipal d´Arreplega de Poda i Residus Vegetals:

  • ELS RESIDUS es dipositaran al costat de la porta exterior de la vivenda o parcel.la. No al costat de contenidors o en lloc on dificulte el trànsit.
  • LA GESPA I LA FULLARACA es dipositarà en bosses lligades, preferiblement biodegradables. Màxim 15 kg per bossa.
  • LES BRANQUES es lligaran en garbes d´un màxim de 1,5 metres de llarg. Máxim 15 kg per garba.
  • ELS TRONCS s´han de tallar en trossos d´un màxim de 25 kg.
  • LES FULLES DE PALMERES es lligaran en garbes alineades totes en el mateix sentit.

Ni a les bosses ni a les garbes deu haver ningun residu que no siga vegetal.