Campanyes - Connecta’t al WhatsApp

Connecta’t al WhatsApp


Project Description

Son encara més accessibles. A través del servici de WhatsApp els ciutadans podran comunicar incidéncies que detecten en la via pública, parcs,jardins o neteja. Durant les 24 hores dels 365 dies de l’any. Amb un horari de resposta dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Els missatges que s¡intercanvien entre l’Ajuntament i cada ciutadà seran estrictament privats ja que no estan basats enla utilització de grups o llistes de difusió.

Este nou mecanisme de comunicació directe de la ciutadania amb l’Ajuntament respon a la nostra voluntat de millorar els serveis públics de forma àgil, còmoda i gratuïta.